Drużyna „Gamma” z klasy 3 Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Technicznych w Kole najszybciej otworzyła sejf i zgarnęła główną nagrodę w zorganizowanej 2 czerwca grze miejskiej INFOGRA 2021.