Ułatwienia dostępu

Projekty

Realizujemy nasze regulaminowe cele oraz opieramy naszą działalność edukacyjną i społeczną przy wsparciu środków zewnętrznych przyznanych w ramach projektów. Poniżej znajduje się lista zrealizowanych projektów, od początku istnienia Stowarzyszenia INFOWIOSKA.

 

Zadanie: W KOŁO UMOCNIEŃ

Donator: Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Miejskiej Koło

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

W KOŁO UMOCNIEŃ


Zadanie: SUDO-Q-24

Donator: Zadanie dotowane przez Powiat Kolski

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

SUDO-Q-24


Zadanie: INFOGRA 2024

Donator: Zadanie dotowane przez Powiat Kolski

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

INFOGRA 2024

Zadanie: WARSZTATY KULINARNE W KUCHNI MIKOŁAJA

Donator: Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Miejskiej Koło

Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością

WARSZTATY KULINARNE W KUCHNI MIKOŁAJA


Zadanie: INFOGRA 2022 (edycja SP)

Donator: Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Miejskiej Koło

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

INFOGRA 2022 (edycja SP)


Zadanie: SUDO-Q-22

Donator: Zadanie dotowane przez Powiat Kolski

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

SUDO-Q- 22


Zadanie: INFOGRA 2022

Donator: Zadanie dotowane przez Powiat Kolski

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

INFOGRA 2022

Zadanie: INFOGRA 2021

Donator: Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Miejskiej Koło

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

INFOGRA 2021

Logo Infowioska

Stowarzyszenie Promocji Informatyki
INFOWIOSKA

ul. Żeromskiego 49
62-600 Koło

www.infowioska.pl
e-mail: kontakt@infowioska.pl

Wesprzyj nas

Przekazując dowolną kwotę na rzecz Stowarzyszenia Infowioska wspierasz nasze regulaminowe działania, a tym samym pomagasz promować informatykę i nowoczesne technologie wśród młodych ludzi.

Darowiznę możesz wpłacać na konto Stowarzyszenia:
Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Kole
23 1090 1203 0000 0001 4771 5794

Serwis www.infowioska.pl używa plików cookie.   Czytaj więcej…

Akceptuję